Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 622, 16.5.2002

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2002

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Tuontipuusta kolmasosa koivukuitupuuta

Raaka- ja jätepuu

Puun tuontimäärä kasvoi hieman 1,3 miljoonaan kuutiometriin, mikä vastaa vuoden 2001 keskimääräistä kuukausituontia (kuva 1).

Puutavaralajeista ainoastaan kuusikuitupuun tuonti väheni tammikuuhun verrattuna (-41%). Muiden puutavaralajien tuontimäärät kasvoivat, koivukuitupuun ja mäntytukin yli 20 prosenttia. Koivukuitupuun osuus tuonnista nousi kolmasosaan. Havupuun tuonnissa tukkipuun osuus kasvoi helmikuussa selvästi. Sekä männyllä että kuusella tukkipuuta tuotiin kuitupuuhun verrattuna puolitoistakertainen määrä.

Puuta vietiin helmikuussa ainoastaan 0,04 miljoonaa kuutiometriä. Vienti on jäänyt edellisen kuuden vuoden aikana näin vähäiseksi vain viime vuoden marraskuussa (kuva 1).

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta helmikuussa 0,9 miljardin euron arvosta. Vienti pieneni tammikuuhun verrattuna viisi prosenttia ja laski alle vuoden 2001 keskimääräisen kuukausitason (kuva 2).

Sahatavaran vientimäärä ja vientihinta pysyivät helmikuussa tammikuun tasolla. Massa- ja paperiteollisuudessa massan vientimäärä kasvoi 18 prosenttia muiden tuoteryhmien vientimäärien pienentyessä. Kartongin keskimääräinen vientihinta nousi kymmenen prosenttia. Paperin vientihinta laski prosentin, massan kolme ja paperin ja kartongin jalosteiden neljä prosenttia (kuva 3).

Suomeen tuotiin metsäteollisuustuotteita helmikuussa 80 miljoonan euron arvosta.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/