Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 615, 8.3.2002

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2001

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Puun tuonti paisui uuteen suuruusluokkaan vuonna 2001 - vanha ennätys lyötiin yli 2 miljoonalla kuutiometrillä

Raaka- ja jätepuu

Ulkomaista puuta tuotiin viime vuonna Suomeen ennätykselliset 15,4 miljoonaa kuutiometriä. Entinen kahden vuoden takainen ennätys lyötiin peräti 2,3 miljoonalla kuutiometrillä (kuva 1). Tuodun puun määrä vastaa 29 prosenttia Suomen vuoden 2001 markkinahakkuista

Puolet tuonnista oli koivua (7,1 milj. m3). Kotimaisen koivukuitupuun tarjonnan niukkuus lienee tuonnin keskeinen syy. Tuodun koivun määrä ylitti lähes neljäsosalla kotimaisen koivukuitupuun hakkuumäärän. Kuusta tuotiin 3,5 ja mäntyä 2,5 miljoonaa kuutiometriä. Koivun tuonti kasvoi edellisvuodesta 16, männyn 20 ja kuusen peräti 33 prosenttia.

Puun vienti väheni edellisvuodesta 10 prosentilla 0,8 miljoonaan kuutiometriin.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin maastamme yhteensä 74,2 miljardin markan arvosta. Niiden vienti supistui edellisvuodesta viidellä prosentilla. Muutos oli samansuuntainen kuin koko Suomen tavaraviennissä. Metsäteollisuustuotteiden osuus tavaraviennistä oli 26 prosenttia.

Vientihinnat laskivat edellisestä vuodesta paperia ja kartonkia lukuunottamatta. Vuoden lopussa hintojen lasku kuitenkin pysähtyi. Levytuotteiden, sekä paperin ja kartongin jalosteiden vientimäärät kasvoivat muiden keskeisten tuoteryhmien vientimäärien pienentyessä. Paperin vienti (39,7 mrd. mk) muodosti 53 prosenttia metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen viime vuonna 5,9 miljardin markan arvosta. Se oli alle kolme prosenttia koko tavaratuonnista.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/