Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 612, 8.2.2002

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2001

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Ennätys lyötiin – puun tuonti paisui huippulukemiin

Raaka- ja jätepuu

Puun tuonti väheni marraskuussa, mutta säilyi kuitenkin 1,1 miljoonassa kuutiometrissä. Määrä on kuukausitasolla tavanomainen (kuva 1).

Marraskuun lopussa puun kumulatiivinen tuonti päätyi 14,2 miljoonaan kuutiometriin. Vaikka joulukuun tuontilukuja ei ole vielä tilastoitu, määrä ylittää jo nyt entisen ennätyksen yli miljoonalla kuutiometrillä. Joulukuun myötä tuonti noussee lähelle 15,5 miljoonaa kuutiometriä. Vanha ennätys lyötäneen yli kahdella miljoonalla kuutiolla (kuva 2).

Puuta vietiin tammi–marraskuussa 0,7 miljoonaa kuutiometriä. Vienti ei ole ollut näin vähäistä 1990 -luvun alkuvuosia lukuunottamatta yli kahteenkymmeneen vuoteen.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden viennissä on tehty uusi ennätys toistuvasti vuodesta 1997 lähtien. Nyt tilanne on muuttunut. Viennin arvo nousi marraskuussa 69 miljardiin markkaan, mutta edellisvuodesta on jääty jälkeen jo neljä prosenttia.

Tärkeimpien metsäteollisuustuotteiden vientihintojen lasku pysähtyi marraskuussa. Sahatavaran ja massan hinnat kohosivat neljä prosenttia. Paperin hinta nousi prosentin ja kartongin hinta kolme prosenttia (kuva 3).

Suomeen tuotiin metsäteollisuustuotteita tammi–marraskuussa 5,5 miljardin markan arvosta.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/