Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 607, 11.1.2002

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2001

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Puun tuonti ennätyslukemiin jo lokakuussa

Raaka- ja jätepuu

Raaka- ja jätepuuta tuotiin lokakuussa Suomeen 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Tuonti oli edelleen erittäin runsasta, vaikka vuoden alun huippukuukausien lukemiin ei enää päästy (kuva 1).

Vuoden 2001 kumulatiivinen tuonti kohosi lokakuussa 13,1 miljoonaan kuutiometriin. Määrä nousi jo lokakuussa ennätyslukemiin, joten kaikki kahden viimeisen kuukauden aikana tuotu puu kasvattaa tuontiennätystä. Entinen ennätys tullaan siis lyömään reilusti (kuva 2).

Tammi–lokakuussa puun kumulatiivinen vienti kohosi 0,7 miljoonaan kuutiometriin.

Metsäteollisuustuotteet

Tammi–lokakuussa viennin arvo oli 63 miljardia markkaa. Alkuvuoden aikana viennin arvo kasvoi nopeammin kuin ennätysvuonna 2000. Loppukesästä viennin tahti hiipui hieman ja lokakuussa kumulatiivinen arvo oli jo kolme prosenttia jäljessä edellisvuodesta.

Metsäteollisuustuotteiden viennin määrä kasvoi lokakuussa syyskuuhun verrattuna. Sahatavaraa vietiin 9, paperia 8 ja massaa 51 prosenttia enemmän. Sahatavaran ja massan hinnat pysyivät syykuun tasolla. Paperin hinta aleni prosentin ja kartongin hinta kaksi prosenttia (kuva 3).

Suomeen tuotiin metsäteollisuustuotteita tammi–lokakuussa 5 miljardin markan arvosta.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/