Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 629, 17.6.2002

Hakkuukertymä ja puuston poistuma vuonna 2001

Toimittaja: Veli Suihkonen

Hakkuukertymä 59,4 miljoonaa kuutiometriä

Vuoden 2001 hakkuukertymä oli 59,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kaksi miljoonaa kuutiometriä edellisvuotta vähemmän. Sahatavaran huonon menekin vuoksi tukkipuun hakkuumäärä pieneni lähes kolme miljoonaa kuutiometriä 26,3 miljoonaan kuutiometriin. Kuusitukin hakkuumäärä väheni lähes kahdella ja mäntytukin vajaalla miljoonalla kuutiometrillä. Tukkipuun osuus hakkuukertymästä jäi 44 ja kuitupuun kasvoi 47 prosenttiin.

Markkinapuun osuus hakkuukertymästä oli 90 prosenttia. Markkinapuun hakkuutilasto on julkaistu erikseen (Metsätilastotiedote 625).

Yksityismetsien hakkuukertymä kattoi 86 prosenttia kokonaiskertymästä. Hakkuukertymän muut osat koostuvat polttoraakapuusta ja vuokrasahauksen tukeista (Metsätilastotiedote 523). Kiinteistöjen polttoraakapuun käyttö kasvoi 0,5 miljoonaa kuutiometriä edellisestä selvityksestä. Tarkemmat tiedot kiinteistöjen polttopuun käyttömääristä selviää lähiaikoina julkaistavasta Metsätilastotiedotteesta.

Hakkuupoistuman ja käyttämättä jäävän luonnonpoistuman sisältävä kokonaispoistuma oli 67,7 miljoonaa kuutiometriä.

Hakkuukertymät ja poistumat ovat viime vuosina olleet seuraavat:

Taulukko 1

Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/