Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 654, 12.12.2002

Puun ostot ja hinnat, marraskuu 2002

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa hiljenemässä loppuvuodeksi

Metsäteollisuus on jo lähes saavuttanut vuoden 2002 puumäärätavoitteensa, ja puukauppa onkin viime viikkoina selvästi hiljentynyt lokakuun huippuostoihin verrattuna. Marraskuussa teollisuuden puun ostot yksityismetsistä – 4,0 miljoonaa kuutiometriä – jäivät noin puoleen lokakuun ostomääristä. Joulukuun alussa viikko-ostot painuivat 0,5 miljoonaan kuutiometriin, millä tasolla ne olivat viimeksi elokuussa.

Kokonaisuutena tästä vuodesta on tulossa erittäin vilkas puumarkkinoilla. Marraskuun loppuun mennessä puuta oli kertynyt yksityismetsistä 36,4 miljoonaa kuutiometriä. Tässä oli kasvua viime vuoteen verrattuna yli 9 miljoonaa kuutiometriä eli 34 prosenttia. Eniten ovat viime vuodesta lisääntyneet mänty- ja kuusitukin ostomäärät. Tukkipuuta tuli tammi–marraskuussa markkinoille 17,4 miljoonaa kuutiometriä eli 40 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Eri kuitupuutavaralajeja teollisuus osti 18,2 miljoonaa kuutiometriä, jossa oli lisäystä lähes 30 prosenttia viime vuodesta. Hankintakauppojen osuus kokonaisostoista oli 18 prosenttia (vuotta aikaisemmin 21 prosenttia).

Marraskuussa koko maan nimellinen kantohintataso oli 3,8 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Keskimääräiset hankintahinnat ovat vuoden aikana nousseet vain vajaan prosentin. Kuluvana vuonna useimpien puutavaralajien kantohinnat olivat korkeimmillaan lokakuun puolivälin tienoilla. Joulukuun alkuun mennessä tukkipuun keskikantohinnat olivat laskeneet huippunoteerauksista noin 3 prosenttia eli vajaat 1,5 euroa kuutiometriltä. Mänty- ja koivukuitupuun kantohinnat alenivat reilut 2 prosenttia ja kuusikuitupuun kantohinnat noin 4 prosenttia.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/