Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 649, 22.11.2002

Puun ostot ja hinnat, lokakuu 2002

Toimittaja: Yrjö Sevola

Puukauppa vilkasta lokakuussa

Metsäteollisuus osti lokakuussa puuta yksityismetsistä runsaammin kuin moneen vuoteen: 7,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on 4,3 miljoonaa kuutiometriä (136 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi–lokakuun ostot olivat 32,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä on runsas kolmannes enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Eniten oli lisääntynyt havutukin kauppa: 47 prosenttia edellisvuoden tammi–lokakuusta. Kuitupuussa lisäys oli 30 prosenttia. Hankintapuun osuus oli 18 prosenttia tammi–lokakuun puukaupasta (vuotta aikaisemmin 21 prosenttia). Teollisuus saavuttaa hyvin ostomäärätavoitteensa.

Suuri puukauppamäärä lokakuussa 2002 muistuttaa puukauppaa syksyinä 1996, 1997 ja 1998. Seuraavina kolmena syksynä puukauppa jakautui tasaisemmin eri kuukausille.

Lokakuun puukauppojen nimellinen kantohintataso oli havutukeilla 7, havukuidulla 5–7 ja koivukuidulla 4 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi–lokakuun puukauppojen kantohintataso oli kuitenkin vain 0–2 prosenttia edellisvuoden hintatasoa korkeampi. Lokakuun hankintakaupoissa hinnannousu oli vain 0–3 prosenttia edellisvuodesta. Tammi–lokakuun hankintahinnat olivat 0-3 prosenttia edellisvuotta alempia. Marraskuun alun keskikantohinnat ovat lokakuun keskihintojen tasolla, mutta tukkien kohdalla on havaittavissa vähäistä hinnanlaskua.

Heinä–lokakuun välisenä aikana reaalinen kantohintaindeksi (kaikki raakapuulajit yhdessä) nousi 1,5 prosenttia koko maassa keskimäärin. Hintakehitys on ollut alueellisesti epäyhtenäistä. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan ja Kaakkois-Suomen metsäkeskusten toimialueilla hintatason nousu oli keskimääräistä voimakkaampaa. Eräillä alueilla kuten Lapissa, hintataso laski viimeisen kolmen kuukauden aikana.

Myös raakapuun tuonti vaikuttaa puumarkkinoihin. Määrät ovat pysyneet korkeina: tammi–elokuussa puuntuonti oli 10,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä on saman verran kuin edellisvuonna. Tuonti on muuttunut havupuuvaltaiseksi.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/