Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 643, 7.10.2002

Puun ostot ja hinnat, syyskuu 2002

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa hyvässä vauhdissa

Yksityismetsien puukaupassa on nyt hyvä vauhti päällä ja kysyntää on kaikilla puutavaralajeilla. Syyskuussa metsäteollisuus osti puuta kaikkiaan 4,8 miljoonaa kuutiometriä, kun vuosi sitten ostot jäivät 2,1 miljoonaan kuutioon. Jo kesäkuukausina kauppaa käytiin poikkeuksellisen vilkkaasti ja puukaupan "miljoonaviikot" alkoivat syyskuun alusta.

Syyskuun loppuun mennessä puuta oli tänä vuonna kertynyt 25 miljoonaa kuutiometriä. Kasvua viime vuoteen verrattuna oli 4,6 miljoonaa kuutiometriä eli 22 prosenttia. Mänty- ja kuusitukin ostot lisääntyivät noin 30 prosenttia viime vuodesta. Kuitupuutavaralajien kaupassa lisäystä oli keskimäärin 18 prosenttia. Hankintakauppojen osuus oli 20 prosenttia tammi–syyskuun puukaupasta (vuosi sitten 22 prosenttia).

Koko maan keskimääräiset kantohinnat pysyivät kesäkuukausien ajan suunnilleen ennallaan. Syyskuussa etenkin tukkipuun keskikantohinnat ovat vahvistuneet. Syyskuussa keskimääräinen nimellinen kantohintataso oli 6,5 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Mäntykuitupuun kantohinnat ovat nousseet eniten, lähes 9 prosenttia. Hankintahinnat ovat vuoden aikana nousseet runsaat 2 prosenttia.

Metsäteollisuuden puumäärätavoitteesta vuodelle 2002 oli syyskuun lopussa koossa noin kaksi kolmannesta. Hyvä puun kysyntä, viime viikkojen vahvistuva kantohintakehitys ja teollisuuden pyrkimykset kasvattaa puun pystyvarantoja luovat hyvät edellytykset vilkkaalle puukaupalle lähiviikkoina. Yleensä loka- ja marraskuu ovat olleet vuoden vilkkainta puukauppa-aikaa.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/