Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 642, 20.9.2002

Puun ostot ja hinnat, elokuu 2002

Toimittaja: Martti Aarne

Elokuun puukaupassa lähes 50 prosentin kasvu edellisvuodesta

Yksityismetsien puukauppamäärät ovat nousseet tasaisesti heinäkuun lopulta lähtien. Syyskuun alkupuolella viikko-ostot nousivat jo yli miljoonaan kuutiometriin. Elokuussa metsäteollisuus osti yksityismetsien puuta 2,8 miljoonaa kuutiometriä eli 46 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvu painottui havutukkeihin, mutta myös kuitupuuta tuli markkinoille kolmannes enemmän kuin elokuussa 2001.

Koko kesä oli poikkeuksellisen vilkkaan puukaupan aikaa. Aikaisempina vuosina puukauppamäärät jopa puolittuivat kesäkuukausien ajaksi, mutta tänä vuonna kesä–elokuussa puuta ostettiin enemmän kuin maalis–huhtikuussa. Osasyynä kaupan vilkkauteen oli Unto-myrsky, joka lisäsi puun tarjontaa lähinnä Etelä- ja Pohjois-Savossa. Myös havukuitupuun läpimitan lasku ja hinnan korotus ovat lisänneet kuitupuun tarjontaa.

Elokuun loppuun mennessä puuta oli yksityismetsistä kertynyt kaikkiaan 20,2 miljoonaa kuutiometriä. Lisäystä viime vuoteen verrattuna oli 1,9 miljoonaa kuutiometriä (10 prosenttia). Hankintakauppojen osuus alkuvuoden puukaupoista oli sama kuin vuotta aikaisemmin eli 22 prosenttia.

Koko maan reaaliset kantohinnat ovat toukokuusta lähtien pysyneet lähes ennallaan. Elokuun reaalinen kantohintataso oli keskimäärin 6,4 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Keskimääräistä enemmän kantohinnat ovat nousseet Pohjois-Karjalan (+11 %), Pohjanmaan (+10 %), Keski-Suomen (+7 %) ja Kainuun (+7 %) metsäkeskusten alueilla. Puutavaralajeittain tarkasteltuna suurin nousu oli mänty- ja kuusitukin sekä mäntykuitupuun reaalisissa kantohinnoissa.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/