Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 638, 27.8.2002

Puun ostot ja hinnat, heinäkuu 2002

Toimittaja: Martti Aarne

Vilkas heinäkuu puukaupassa

Puukauppa kävi heinäkuussa ajankohtaan nähden ennätysvilkkaana. Metsäteollisuus osti puuta yksityismetsistä 2,4 miljoonaa kuutiometriä, kun vuotta aiemmin puuta kertyi vain 1,1 miljoonaa kuutiota. Etenkin kuusi- ja mäntytukkia sekä kuusikuitua tuli markkinoille normaalia enemmän. Unto-myrsky lisäsi puun tarjontaa lähinnä Etelä- ja Pohjois-Savossa.

Heinäkuun loppuun mennessä puuta oli yksityismetsistä kertynyt kaikkiaan 17,4 miljoonaa kuutiometriä. Lisäystä viime vuoteen verrattuna oli 1,0 miljoonaa kuutiometriä (6 prosenttia). Hankintakauppojen osuus oli 24 prosenttia tammi–heinäkuun puukaupoista (vuotta aikaisemmin 21 prosenttia). Puukaupan vauhti on edelleen kiihtynyt elokuussa: viikkojen 32–34 ostomäärä oli yhteensä 1,9 miljoonaa kuutiometriä.

Koko maan reaalinen kantohintataso oli heinäkuussa vajaan prosentin alempi kuin kesäkuussa. Heinäkuuhun 2001 verrattuna reaaliset kantohinnat ovat nousseet keskimäärin 7,1 prosenttia. Keskimääräistä enemmän kantohinnat ovat nousseet Lounais-Suomen, Hämeen-Uudenmaan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin metsäkeskusten alueilla.

Myös raakapuun tuonti vaikuttaa puumarkkinoihin. Tammi–toukokuussa 2002 puuta tuotiin 6,6 miljoonaa kuutiometriä eli sama määrä kuin vuotta aikaisemmin. Eniten tuotiin koivukuitupuuta, 2,0 miljoonaa kuutiometriä.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/