Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 634, 18.7.2002

Puun ostot ja hinnat, kesäkuu 2002

Toimittaja: Yrjö Sevola

Puukauppa vilkasta kesäkuussa

Metsäteollisuus osti kesäkuussa puuta yksityismetsistä 2,6 miljoonaa kuutiometriä eli 0,7 miljoonaa kuutiometriä (34 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi–kesäkuun ostot olivat 15,0 miljoonaa kuutiometriä eli lähes sama määrä kuin edellisvuoden alkupuoliskolla. Vain koivupuutavaralajeissa määrät ovat jääneet selvästi viimevuotisen tason alapuolelle. Hankintapuun osuus oli 25 prosenttia tammi–kesäkuun puukaupasta (vuotta aikaisemmin 22 prosenttia).

Kesäkuun kauppojen nimellinen kantohintataso oli mäntypuutavaralajeissa 5, kuusipuutavaralajeissa 6 ja koivupuutavaralajeissa 3–4 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Koko alkuvuoden puukauppojen kantohintataso jäi kuitenkin 3 prosenttia edellisvuoden alkupuoliskon hintatason alle, paitsi kuusikuidulla, jolla keskihintataso ei muuttunut. Suurin piirtein sama pätee myös hankintahintoihin. Vuoden 2002 alkupuoliskon aikana kantohinnat ovat nousseet, mikä lienee osaltaan vilkastuttanut kesäkuun puukauppoja. Heinäkuun alun keskikantohinnat ovat kesäkuun keskihintojen tasolla.

Myös raakapuun tuonti vaikuttaa puumarkkinoihin. Määrät ovat pysyneet korkeina: tammi–huhtikuussa puuntuonti oli 5,4 miljoonaa kuutiometriä eli 3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tuonti on muuttunut havupuuvaltaiseksi.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/