Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 628, 14.6.2002

Puun ostot ja hinnat, toukokuu 2002

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa miljoona kuutiometriä viime vuotta jäljessä

Metsäteollisuus osti toukokuussa puuta yksityismetsistä 2,4 miljoonaa kuutiometriä eli 0,2 miljoonaa kuutiometriä (7 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Toukokuun loppuun mennessä puuta oli yksityismetsistä kertynyt kaikkiaan 12,3 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuonna vastaavaan aikaan puuta oli ostettu lähes miljoona kuutiometriä enemmän. Määrällisesti eniten ovat kuluvana vuonna vähentyneet kuusitukin ja koivukuitupuun ostomäärät. Hankintapuun osuus oli 27 prosenttia tammi–toukokuun puukaupasta (vuotta aikaisemmin 22 prosenttia).

Koko maan nimellinen kantohintataso oli kesäkuun ensimmäisellä viikolla keskimäärin 5,3 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2001 lopussa. Merkittävin nousu oli kuusitukin kantohinnoissa: kesäkuun alussa kusitukista maksettiin noin 3 euroa kuutiometriltä (7 prosenttia) enemmän kuin viime vuodenvaihteessa. Yksityismetsien hankintahinnat ovat alkuvuoden aikana laskeneet keskimäärin 1,5 prosenttia.

Raakapuun tuonti nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,9 miljoonaan kuutiometriin (+9 prosenttia edellisvuodesta). Eniten – 1,2 miljoonaa kuutiometriä – tuotiin edelleen koivukuitupuuta, mutta havupuun suhteellinen osuus tuonnista on lisääntymässä. Toteutunut kantohintojen nousu luo osaltaan edellytyksiä myös kotimaisen puukaupan vilkastumiselle.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/