Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 623, 21.5.2002

Puun ostot ja hinnat, huhtikuu 2002

Toimittaja: Martti Aarne

Kantohinnat nousseet 5 prosenttia vuoden vaihteesta

Yksityismetsien kantohinnat ovat nousussa ja myös puukaupan määrissä on viime viikkoina näkynyt lieviä vilkastumisen merkkejä. Koko maan nimellinen kantohintataso oli toukokuun puolivälissä 5,2 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2001 lopussa. Kuusitukin sekä mänty- ja koivukuitupuun kantohinnat ovat nousseet noin 6 prosenttia vuoden vaihteesta. Mäntytukkien kantohinnoissa oli nousua reilut 5 prosenttia ja kuusikuitupuun hinnassa hieman vähemmän, 3 prosenttia.

Huhtikuu oli tänä vuonna ensimmäinen kuukausi, jolloin puun ostoissa päästiin vuoden 2001 vastaavan kuukauden puumäärien yläpuolelle (+6 prosenttia). Huhtikuussa 2002 puuta tuli markkinoille yksityismetsistä 2,0 miljoonaa kuutiometriä eli sama määrä kuin huhtikuussa keskimäärin vuosina 1997–2001. Myös toukokuun viikkoina puukauppa on käynyt edellisvuotta vilkkaampana

Koska alkuvuosi – erityisesti tammikuu – oli puukaupassa normaalia hiljaisempi, tammi–huhtikuun 2002 kumulatiivinen ostomäärä, 9,9 miljoonaa kuutiometriä, jäi 7 prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aiemmin. Eniten kuluvana vuonna ovat supistuneet koivutukin (–23 prosenttia) ja koivukuitupuun (–17 prosenttia) ostomäärät. Hankintakauppojen merkitys on kasvanut: hankintapuun osuus oli tammi–huhtikuun puukaupoista 29 prosenttia, kun osuus vuotta aikaisemmin jäi 24 prosenttiin.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/