Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 618, 17.4.2002

Puun ostot ja hinnat, maaliskuu 2002

Toimittaja: Martti Aarne

Kymmenen prosentin lasku alkuvuoden puukaupassa

Puukauppaa käydään tasaista, mutta verkkaista tahtia pariin aikaisempaan vuoteen verrattuna. Metsäteollisuus osti tammi–maaliskuussa 2002 yksityismetsien puuta 7,9 miljoonaa kuutiometriä. Ostomäärä oli noin 0,9 miljoonaa kuutiometriä (10 prosenttia) pienempi kuin vuotta aiemmin. Vuosina 1997–2001 vuoden ensimmäisen neljänneksen ostot olivat keskimäärin 7,5 miljoonaa kuutiometriä. Huhtikuun alussa puukaupassa ei näkynyt vilkastumisen merkkejä: viikoilla 14–15 puuta kertyi yhteensä vain 0,9 miljoonaa kuutiometriä.

Eniten supistuivat alkuvuoden aikana koivutukin (-24 prosenttia) ja koivukuitupuun (-20 prosenttia) ostomäärät. Mäntytukin ostot vähenivät 7 prosenttia ja kuusitukin ostot 10 prosenttia. Hankintakaupoilla ostetut puumäärät olivat kasvussa. Hankintapuun osuus alkuvuoden puukaupoista oli 29 prosenttia, kun vastaava osuus vuotta aikaisemmin jäi 23 prosenttiin.

Kaikkien puutavaralajien keskimääräiset kantohinnat ovat alkuvuoden aikana lievästi nousseet. Huhtikuun puolivälissä teollisuus maksoi tukkipuista keskimäärin 2–3 prosenttia parempaa kantohintaa kuin vuoden 2001 lopussa. Kuitupuun kantohinnat nousivat puulajista riippuen 1–5 prosenttia. Huhtikuun puolivälissä mäntytukista maksettiin keskimäärin 46,1 ja kuusitukista 43,0 euroa kuutiometriltä.

Kuusikuitupuun keskikantohinta nousi 22,2 euroon, ja sekä mänty- että koivukuidusta maksettiin noin 14 euroa kuutiometriltä. Mäntytukista maksettiin korkeimpia kantohintoja Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen metsäkeskusten alueilla. Kuusitukin kantohinnat olivat korkeimmat em. alueiden ohella myös Pohjois-Savossa.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/