Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 616, 26.3.2002

Puun ostot ja hinnat, helmikuu 2002

Toimittaja: Martti Aarne

Puukaupassa 12 prosentin lasku tammi–helmikuussa

Yksityismetsien puukauppaa on vuoden alkukuukausina käyty viimevuotista verkkaisempaan tahtiin. Helmikuun loppuun mennessä teollisuus oli ostanut puuta 5,9 miljoonaa kuutiometriä eli 12 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Etenkin mänty- ja kuusitukin ostot pystykaupoilla jäivät selvästi viimevuotisen tason alapuolelle. Maaliskuussa puukauppa on jatkunut helmikuun lopun tahtia, ja puuta on kertynyt viikoittain noin 0,5 miljoonaa kuutiometriä.

Puukaupan lasku on alkuvuonna kohdistunut teollisuuden pystykauppoihin (–18 prosenttia). Hankintakaupoista tullut puumäärä oli tammi–helmikuussa 10 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Teollisuus maksoi helmikuun pystykaupoissa mäntytukista keskimäärin 45,4 ja kuusitukista 42,0 euroa kuutiometriltä. Kuusikuitupuusta maksettiin pystykaupoilla 21,8 euroa kuutiolta. Sekä mänty- että koivukuidun hinta jäi hieman alle 14 euron. Kuusikuitupuuta lukuunottamatta muiden puutavaralajien kantohinnat ovat alkuvuoden aikana olleet lievästi nousussa. Mänty- ja koivukuitupuusta maksettiin maaliskuun puolivälissä noin 4 prosenttia enemmän kuin vuoden 2001 lopussa. Tukkipuiden kantohinnat ovat nousseet 2–3 prosenttia. Kuusikuitupuun hinta on pysynyt vuoden 2001 lopun tasolla.

Alkuvuoden hinnannoususta huolimatta tammi–helmikuun keskimääräiset kantohinnat olivat 3–7 prosenttia alempia kuin vuosi sitten (kuva 4).

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/