Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 613, 22.2.2002

Puun ostot ja hinnat, tammikuu 2002

Toimittaja: Martti Aarne

Tammikuun puukauppa 3,4 miljoonaa kuutiometriä

Yksityismetsien puukauppaa on alkuvuonna käyty tasaisesti 0,7–0,9 miljoonan kuutiometrin viikkovauhdilla. Tammikuussa puuta kertyi kaikkiaan 3,4 miljoonaa kuutiometriä. Ostomäärä jäi 16 prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aiemmin, jolloin saavutettiin uusi tammikuun ostoennätys. Helmikuun alkupuolella (viikot 6 ja 7) metsäteollisuus osti puuta yhteensä 1,4 miljoonaa kuutiometriä.

Tukkipuun ostot vähenivät viime tammikuusta 12 prosenttia ja kuitupuun ostot hieman enemmän eli 18 prosenttia. Pystykauppojen osuus oli 72 prosenttia teollisuuden kokonaisostoista (vuotta aiemmin 75 prosenttia).

Teollisuus maksoi tammikuun pystykaupoissa mäntytukista keskimäärin 45,1 ja kuusitukista 41,8 euroa kuutiometriltä. Kuusikuitupuun keskikantohinta oli 21,9 euroa kuutiolta. Sekä mänty- että koivukuidun hinta jäi hieman alle 14 euron.

Kantohinnat ovat alkuvuoden aikana olleet lievästi nousussa. Mänty- ja koivukuitupuusta maksettiin helmikuun puolivälissä noin 3 prosenttia enemmän kuin vuoden 2001 lopussa. Tukkipuiden kantohinnat ovat nousseet prosentin verran. Ainoan poikkeuksen tekee kuusikuitupuu, jonka kantohinnat ovat laskeneet keskimäärin vajaan prosentin.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/