Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 610, 6.2.2002

Puun hinnat metsäkeskuksittain, vuosi 2001

Toimittajat: Pekka Ollonqvist, Martti Aarne

Reaalinen kantohintataso laski 3,3 prosenttia vuonna 2001

Reaalinen kantohintaso oli viime vuonna 3,3 prosenttia alempi kuin vuonna 2000. Nimellisesti kantohinnat laskivat keskimäärin 2,9 prosenttia. Nimellinen kantohintataso kääntyi laskuun vuonna 2001, kun reaalihinnoissa lasku oli alkanut jo vuotta aikaisemmin. Koivutukkia lukuun ottamatta muiden puutavaralajien kantohinnat laskivat. Eniten laskivat mäntykuitupuusta (-6 prosenttia) ja koivukuitupuusta (-5 prosenttia) maksetut kantohinnat.

Reaalinen kantohintaso oli vuonna 2001 kaikkien metsäkeskuksien alueilla alempi kuin vuonna 2000. Lasku oli yli 4 prosenttia Pirkanmaan, Hämeen-Uudenmaan ja Lounais-Suomen metsäkeskusten alueilla. Kantohinnat pitivät paremmin tasonsa (lasku alle 2 prosenttia) Etelärannikon, Lapin, Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueilla.

Hintojen lasku ja markkinahakkuiden väheneminen taittoivat yksityismetsänomistajien kantorahatulot selvään laskuun vuonna 2001. Ennakkoarvio vuoden 2001 bruttokantorahatuloiksi yksityismetsistä oli 8,7 miljardia markkaa, kun vuonna 2000 bruttokantorahatuloja kertyi ennätykselliset 9,8 miljardia markkaa. Yhtiöiden metsien kantorahatulot olivat noin 0,6 ja Metsähallituksen metsien 0,7 miljardia markkaa (ks. taulukko tiedotteen takasivulla).

Indeksi

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/