Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 632, 2.7.2002

Raakapuun käyttö Suomessa 2001

Toimittaja: Veli Suihkonen

Metsäteollisuuden puunkäyttö laski

Raakapuun kokonaiskäyttö oli 73,2 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2001. Metsäteollisuus käytti raakapuuta kaikkiaan 67,3 miljoonaa kuutiometriä eli 3,5 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin edellisvuonna. Selluteollisuuden puunkäyttö väheni kahdeksan ja teollisuussahojen puunkäyttö viisi prosentia.

Kotimaisen raakapuun kulutus väheni vientipuu mukaan lukien lähes neljällä miljoonalla kuutiometrillä 59,6 miljoonaan kuutiometriin. Tuoreen selvityksen (Metsätilastotiedote 631) mukaan kiinteistöt käyttävät 6,1 miljoonaa kuutiometriä polttopuuta, josta raakapuun osuus on 5,1 miljoonaa kuutiometriä.

Piensahojen puunkäyttöluvut perustuvat selvitykseen vuodelta 1998 (Metsätilastotiedote 523). Taulukot eivät sisällä metsähakkeen käyttöä eivätkä raakapuun ja pylväiden vientiä. Vuonna 2001 metsähaketta käytettiin energian tuottamiseen 1,3 miljoonaa kuutiometriä (Metsätilastotiedote 620).

Puun kokonaiskäyttömäärät ovat viime vuosina olleet seuraavat:

Puun kokonaiskäyttömäärät

Puunkayttö Suomessa 1970-2001

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/