Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 652, 4.12.2002

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, lokakuu 2002

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Lokakuun hakkuut 5,7 miljoonaa kuutiometriä

Lokakuussa 2002 hakattiin markkinapuuta metsistämme 5,7 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli 16 prosenttia sekä edellisvuotista että keskimääräistä* suurempi. Loka-kuussa saavutettiin myös tilastointikuukauden uusi hakkuuennätys.

Lokakuun kokonaishakkuumäärästä 86 prosenttia eli 4,9 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin yksityismetsistä. Yksityismetsien puumäärä oli neljänneksen edellisvuotista ja viidenneksen keskimääräistä suurempi. Pystykauppojen puuta kertyi 28 prosenttia keskimääräistä* enemmän ja hankintakauppojen puuta 18 prosenttia keskimääräistä vähemmän.

Metsähallitus hakkasi valtionmetsistä puuta 530 000 kuutiometriä, mikä oli neljä prosenttia edellisvuotista enemmän. Hakkuut metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä jäivät keskimääräistä pienemmiksi.

Lokakuussa hakattiin tukkipuuta 3,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 16 prosenttia edellisvuotista suurempi. Eniten, runsaan neljänneksen, kasvoi kuusitukkien hakkuumäärä. Kuitupuun määrä lisääntyi edellisvuodesta 15 prosentilla 2,6 miljoonaan kuutiometriin.

Lokakuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 5 000 henkilöä. Vuotta aikaisemmin työntekijöitä oli 400 vähemmän. Puunkorjuussa työskenteli 4 600 henkilöä. Hakkuukoneita oli töissä 1 350 kappaletta eli 120 konetta enemmän kuin vuosi sitten.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan lokakuiden keskiarvoa vuosina 1992–2001.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4, 5, 6 ja 7

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/