Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 647, 18.11.2002

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, syyskuu 2002

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Hakkuut vilkastuivat syyskuussa

Syyskuussa 2002 hakattiin metsistämme raakapuuta kaikkiaan 4,9 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli neljänneksen viime vuoden syyskuussa tilastoitua määrää suurempi. Todellisuudessa lisäys ei kuitenkaan ole näin suuri, sillä syyskuun 2001 hakkuumäärä oli aliarvio (vrt. Metsätilastotiedote 599). Keskimääräisiin* syyskuun hakkuisiin verrattuna nyt hakattu määrä oli 14 prosenttia suurempi.

Yksityismetsistä hakattiin kaikkiaan 4,2 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä oli 20 prosenttia keskimääräistä suurempi. Pystykauppojen puuta kertyi vajaan neljänneksen keskimääräistä enemmän, kaikkiaan 3,8 miljoonaa kuutiometriä. Hankintapuuta vastaanotettiin 0,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli viisi prosenttia keskimääräistä vähemmän.

Metsähallitus hakkasi syyskuussa valtionmetsistä raakapuuta vajaat 470 000 kuutiometriä. Määrä oli kuusi prosenttia edellisvuotista ja kolme prosenttia keskimääräistä suurempi. Metsäteollisuusyhtiöt (mukaan luettuna nyt myös Tornator Oy:n hakkuut) hakkasivat omista metsistään noin 270 000 kuutiometriä raakapuuta, mikä oli 30 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Syyskuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 7 300 henkilöä. Eniten työllisti puunkorjuu, jota oli tekemässä 4 800 henkilöä. Hakkuukoneita oli töissä 1 560 kappaletta eli 60 konetta enemmän kuin vuosi sitten.

Heinä-elokuun omistajaryhmittäisiä hakkuita on korjattu. Muutos näkyy jaksojen tammi–syyskuu ja heinä–syyskuu hakkuumäärissä.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan syyskuiden keskiarvoa vuosina 1992–2001.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4, 5, 6 ja 7

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/