Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 645, 9.10.2002

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, elokuu 2002

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Elokuun markkinahakkuut 4,4 miljoonaa kuutiometriä

Elokuussa 2002 hakattiin metsistämme puuta markkinoille kaikkiaan 4,4 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli 6 prosenttia edellisvuotista pienempi ja 9 prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Yksityismetsistä hakattiin kaikkiaan 3,8 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Määrä oli kolme prosenttia edellisvuotista pienempi ja 15 prosenttia keskimääräistä suurempi. Pystykauppojen puumäärä supistui viime elokuusta kolme prosenttia ja hankintakauppojen puumäärä yhden prosentin.

Metsähallituksen hakkuumäärä, noin 420 000 kuutiometriä, oli 30 prosenttia keskimääräistä suurempi. Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuumäärä oli vajaat 200 000 kuutiometriä. Verrattaessa metsäyhtiöiden omien metsien hakkuita vuoden takaisiin määriin tulee muistaa, että Stora Enso siirsi heinäkuussa noin 600 000 hehtaarin metsäomaisuutensa Tornator Oy:n omistukseeen. Näiden metsien hakkuut kirjautuvat nyt pystykauppojen puumääriin.

Elokuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 4 400 henkilöä. Puunkorjuussa työskenteli 3 900 henkilöä ja 1 250 hakkuukonetta.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan elokuiden keskiarvoa vuosina 1992–2001.
** Ennakkoarvio.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4, 5, 6 ja 7

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/