Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 640, 29.8.2002

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, heinäkuu 2002

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Unto-myrsky lisäsi hankintapuun määrää heinäkuussa

Heinäkuussa 2002 hakattiin metsistämme puuta markkinoille kaikkiaan 2,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on 10 prosenttia edellisvuotista pienempi ja 12 prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Yksityismetsistä hakattiin puuta 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Yksityismetsien pystykauppojen puumäärä pieneni edellisvuodesta 15 prosenttia. Hankintakauppojen puumäärät sen sijaan kasvoivat selvästi: hankintahakkuista kertyi yhteensä runsaat 290 000 kuutiometriä puuta. Määrä oli runsaan kolmanneksen edellisvuotista suurempi ja puolta suurempi kuin hankintahakkuut keskimäärin heinäkuussa. Määrän kasvua selittää heinäkuun alun myrskypuiden markkinoilletulo.

Metsähallituksen hakkuumäärä oli 19 prosenttia edellisvuotista ja peräti 80 prosenttia keskimääräistä suurempi. Metsäyhtiöiden omien metsien hakkuut puolestaan jäivät 37 prosenttia sekä edellisvuotista että keskimääräistä pienemmiksi.

Heinäkuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 3 500 henkilöä. Puunkorjuussa työskenteli 3 100 henkilöä ja 1 070 hakkuukonetta.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan heinäkuiden keskiarvoa vuosina 1992–2001.
** Ennakkoarvio.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4, 5, 6 ja 7

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/