Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 636, 14.8.2002

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, kesäkuu 2002

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Kesäkuun hakkuut 2,7 miljoonaa kuutiometriä

Kesäkuussa 2002 hakattiin metsistämme puuta markkinoille 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kaksi prosenttia edellisvuotista ja kymmenen prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Yksityismetsistä hakattiin puuta 2,1 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli 8 prosenttia edellisvuotista ja 13 prosenttia keskimääräistä suurempi. Hankintakauppojen puumäärä kasvoi edellisvuodesta puolella kun taas pystykauppojen puumäärä pieneni neljä prosenttia.

Metsäteollisuus on vähentänyt omien metsiensä hakkuita yksityismetsien puuntarjonnan lisäännyttyä. Metsäyhtiöiden omien metsien hakkuumäärä oli kesäkuussa 28 prosenttia edellisvuotista ja 14 prosenttia keskimääräistä pienempi. Metsähallituksen metsien hakkuumäärä oli noin viidenneksen keskimääräistä suurempi.

Kesäkuun lopussa päättyneen hakkuuvuoden 2001/2002 (heinäkuu 2001–kesäkuu 2002) aikana hakattiin markkinapuuta kaikkiaan 52,2 miljoonaa kuutiometriä**. Määrä jäi kuusi prosenttia edellisen hakkuuvuoden kertymää pienemmäksi. Yksityismetsistä kertyi puuta 43,9 miljoonaa kuutiometriä, josta pystykauppojen osuus oli 34,8 miljoonaa kuutiometriä (79 prosenttia). Metsähallitus hakkasi valtionmetsien puuta 4,7 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuuden omien metsien puumäärä nousi 3,7 miljoonaan kuutiometriin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan kesäkuiden keskiarvoa vuosina 1992–2001.
** Ennakkoarvio.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4, 5, 6 ja 7

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/