Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 630, 27.6.2002

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, toukokuu 2002

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Toukokuun hakkuut edellisvuoden tahtiin

Toukokuussa 2002 hakattiin metsistämme puuta markkinoille 2,9 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli yhtä suuri kuin hakkuut keskimäärin* ja myös samansuuruinen kuin toukokuussa vuosi sitten.

Yksityismetsissä hakkuutahti oli viimevuotista vilkkaampi. Puuta kertyi yhteensä 2,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli viisi prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hankintakauppojen puumäärä kasvoi edellisvuodesta peräti 43 prosenttia kun taas pystykauppojen puumäärä pieneni 10 prosenttia.

Metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä hakkuutahti hidastui edellisvuoteen verrattuna. Yhtiöt hakkasivat metsistään puuta kaikkiaan runsaat 300 000 kuutiometriä, mikä oli 28 prosenttia edellisvuotista ja 14 prosenttia keskimääräistä vähemmän. Valtion metsistä puuta kertyi 260 000 kuutiometriä eli kolme prosenttia edellisvuotista enemmän ja kaksi prosenttia keskimääräistä vähemmän.

Toukokuun hakkuista oli tukkipuuta 1,3 ja kuitupuuta 1,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä pieneni edellisvuodesta prosentin ja kuitupuun määrä kasvoi saman verran.

Toukokuun lopussa metsissä työskenteli 6 900 henkilöä. Eniten työllistivät metsänhoitotyöt, joita oli tekemässä 3 700 henkilöä. Hakkuukoneita oli töissä 1 060 kappaletta eli saman verran kuin vuotta aikaisemmin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan toukokuiden keskiarvoa vuosina 1992–2001.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4, 5, 6 ja 7

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/