Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 624, 5.6.2002

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, huhtikuu 2002

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Puunkorjuu vauhdittui huhtikuussa

Huhtikuussa 2002 hakattiin metsistämme puuta markkinoille 4,8 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli 15 prosenttia edellisvuotista ja 16 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Edeltävällä kymmenvuotisjaksolla hakkuita on huhtikuussa tehty vilkkaammin vain vuosina 1994 ja 1995.

Hakkuut lisääntyivät kaikkien omistajaryhmien metsissä viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Yksityismetsistä hakattiin raakapuuta 4,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 11 prosenttia edellisvuotista ja 16 prosenttia keskimääräistä enemmän. Yksityismetsien hankintakaupoista vastaanotettu puumäärä oli 10 ja pystykauppojen puumäärä 20 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä jatkui reipas hakkuutahti. Yhtiöt hakkasivat puuta kaikkiaan 330 000 kuutiometriä, mikä oli peräti 83 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Keskimääräisiin hakkuisiin verrattuna lisäys oli 42 prosenttia. Metsähallitus hakkasi valtionmetsistä puuta noin 360 000 kuutiometriä. Määrä oli 16 prosenttia edellisvuotista ja yhden prosentin keskimääräistä suurempi.

Huhtikuun hakkuista oli tukkipuuta 2,0 ja kuitupuuta 2,8 miljoonaa kuutiometriä. Etenkin havutukkien määrä kasvoi voimakkaasti viime vuodesta: mäntytukkien 28 ja kuusitukkien 21 prosenttia. Kuitupuun hakkuissa kasvua oli 10 prosenttia.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan huhtikuiden keskiarvoa vuosina 1992–2001.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4 ja 5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/