Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 621, 25.4.2002

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, maaliskuu 2002

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Yhtiöiden metsissä vilkas maaliskuu

Maaliskuussa 2002 hakattiin metsistämme puuta markkinoille kaikkiaan 5,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 11 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin ja saman suuruinen kuin hakkuut keskimäärin* maaliskuussa.

Hakkuut vähenivät sekä yksityismetsissä että valtionmetsissä viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Yksityismetsistä kertyi puuta 5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 14 prosenttia edellisvuotista ja yhden prosentin keskimääräistä vähemmän. Pystykauppojen puumäärä, 3,8 miljoonaa kuutiometriä, oli kuusi prosenttia keskimääräistä suurempi. Yksityismetsien hankintakaupoista vastaanotettu puumäärä jäi 18 prosenttia keskimääräistä pienemmäksi.

Metsähallitus hakkasi valtionmetsistä puuta noin 470 000 kuutiometriä. Määrä oli viisi prosenttia edellisvuotista pienempi ja täsmälleen edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvon suuruinen.

Metsäteollisuusyhtiöt sen sijaan lisäsivät tuntuvasti omien metsiensä hakkuita. Nyt hakattu määrä, noin 230 000 kuutiometriä, oli kaksinkertainen viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Keskimääräisiin hakkuisiin verrattuna määrä oli noin viidenneksen suurempi.

Maaliskuun hakkuista oli tukkipuuta 2,5 ja kuitupuuta 3,2 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli 9 ja kuitupuun 12 prosenttia edellisvuotista pienempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan maaliskuiden keskiarvoa vuosina 1992–2001.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4 ja 5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/