Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 617, 3.4.2002

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, helmikuu 2002

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Helmikuun hakkuut viime vuoden tahdissa

Helmikuussa 2002 hakattiin metsistämme puuta markkinoille kaikkiaan 5,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli yhtä paljon kuin viime vuoden helmikuussa. Keskimääräisiin* helmikuun hakkuisiin verrattuna nyt hakattu määrä oli 11 prosenttia suurempi.

Yksityismetsistä kertyi helmikuussa puuta 4,8 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli yhden prosentin edellisvuotista pienempi. Pystykauppojen puuta kertyi 3,7 miljoonaa kuutiometriä; määrä oli 5 prosenttia edellisvuotista pienempi ja 16 prosenttia keskimääräistä suurempi. Yksityismetsistä vastaanotetun hankintapuun määrä kasvoi edellisvuodesta 18 prosenttia, mutta jäi silti hieman keskimääräistä pienemmäksi.

Metsähallituksen ja metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuumäärät kasvoivat vuoden takaisiin määriin verrattuna. Metsähallitus kaatoi valtionmetsien puuta yhteensä 460 000 kuutiometriä, mikä oli viisi prosenttia keskimääräistä enemmän. Metsäteollisuuden omien metsien puumäärä, noin 170 000 kuutiometriä, oli lähes viidenneksen keskimääräistä suurempi.

Helmikuun hakkuista oli tukkipuuta 2,4 ja kuitupuuta 3,0 miljoonaa kuutiometriä. Kuitupuun määrä kasvoi viime vuodesta yhden prosentin, kun taas tukkeja hakattiin saman verran kuin vuosi sitten. Edellisvuoteen verrattuna männyn hakkuut ovat lisääntyneet selvästi ja kuusen pienentyneet.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan helmikuiden keskiarvoa vuosina 1992–2001.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4 ja 5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/