Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 614, 6.3.2002

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, tammikuu 2002

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Tammikuun markkinahakkuista 5,2 miljoonaa kuutiometriä puuta

Tammikuussa 2002 hakattiin metsistämme puuta markkinoille kaikkiaan 5,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 14 prosenttia edellisvuotista pienempi ja 9 prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Hakkuiden vähentyminen koski vain yksityismetsiä; metsäteollisuuden ja Metsähallituksen metsissä hakkuutahti sen sijaan oli viimevuotista kiivampi. Yksityismetsistä korjattiin puuta 4,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 17 prosenttia edellisvuotista vähemmän ja 4 prosenttia keskimääräistä enemmän. Yksityismetsistä vastaanotettu hankintakauppojen puumäärä, hieman yli miljoona kuutiometriä, oli kaksi prosenttia edellisvuotista suurempi. Pystykauppojen puumäärä, 3,6 miljoonaa kuutiometriä, pieneni edellisvuodesta viidenneksen.

Metsähallitus hakkasi valtionmetsien puuta noin 430 000 kuutiometriä. Määrä oli 7 prosenttia edellisvuotista ja peräti 62 prosenttia keskimääräistä suurempi. Yhtiöt lisäsivät omien metsiensä hakkuita edellisvuodesta viidenneksellä noin 190 000 kuutiometriin. Määrä oli 38 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Tammikuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 6 800 henkilöä. Vuotta aikaisemmin työntekijöitä oli 500 enemmän. Hakkuissa työskenteli 4 400 henkilöä eli saman verran kuin vuosi sitten. Hakkuukoneita oli 70 enemmän kuin viime tammikuussa eli yhteensä 1 770 kappaletta.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan tammikuiden keskiarvoa vuosina 1992–2001.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4 ja 5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/