Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 609, 25.1.2002

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, joulukuu 2001

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Myrskypuun korjuu kaunisti hakkuutilastoa

Koko syyskauden jatkunut hakkuumäärien reipas vähentyminen hidastui hieman joulukuussa, jolloin osa marraskuisista myrskytuhoista päätyi korjuuvaiheeseen. Kaikkiaan markkinahakkuista kertyi puuta 4,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä jäi vain yhden prosentin edellisvuoden joulukuun hakkuumäärää pienemmäksi. Tosin vuoden 2000 joulukuussa hakkuumäärä jäi poikkeuksellisen huonojen korjuukelien takia normaalia pienemmäksi. Kymmenen edeltävän vuoden keskiarvoon verrattuna nyt hakattu määrä oli neljä prosenttia pienempi.

Yksityismetsistä korjattiin puuta 4,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli yhden prosentin sekä edellisvuotista että keskimääräistä* enemmän. Yksityismetsistä vastaanotettu hankintakauppojen puumäärä, vajaat 900 000 kuutiometriä, oli runsaan viidenneksen edellisvuotista suurempi. Pystykauppojen puumäärä, 3,2 miljoonaa kuutiometriä, pieneni edellisvuodesta neljä prosenttia.

Metsäteollisuusyhtiöiden ja Metsähallituksen metsissä hakkuut vähenivät. Yhtiöiden hakkuumäärä supistui edellisvuodesta 14 ja Metsähallituksen 17 prosenttia.

Myrskyn kaatamien kuusipuiden korjuu nosti kuusitukin määrän kolme prosenttia ja kuusikuitupuun 16 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi.

Vuoden 2001 markkinahakkuut olivat yhteensä 53,1 miljoonaa kuutiometriä**. Tästä 45,0 miljoonaa kuutiometriä oli hakattu yksityismetsistä. Metsäteollisuusyhtiöt hakkasivat puuta omista metsistään 3,5 ja Metsähallitus 4,6 miljoonaa kuutiometriä. Markkinahakkuiden perusteella vuoden 2001 hakkuukertymän ennakoidaan olevan noin 59** ja kokonaispoistuman noin 67** miljoonaa kuutiometriä.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan joulukuiden keskiarvoa vuosina 1991–2000.

** Ennakkoarvio.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4 ja 5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/