Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 606, 10.1.2002

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, marraskuu 2001

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Marraskuun hakkuut 14 prosenttia edellisvuotista pienemmät

Marraskuussa 2001 hakattiin metsistämme puuta markkinoille 4,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli runsaat 800 000 kuutiometriä eli 14 prosenttia edellisvuotista pienempi. Edeltävän kymmenvuotisjakson marraskuiden keskiarvoon verrattuna nyt hakattu määrä oli kaksi prosenttia pienempi.

Yksityismetsistä korjattiin puuta 3,9 miljoonaa kuutiometriä,  mikä oli 21 prosenttia edellisvuotista ja 6 prosenttia keskimääräistä* vähemmän. Metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä hakkuita tehtiin vilkkaasti. Hakkuumäärä kasvoi edellisvuodesta puolella ja oli noin 500 000 kuutiometriä. Keskimääräisiin yhtiöiden hakkuisiin verrattuna määrä oli 48 prosenttia suurempi. Metsähallituksen metsien hakkuumäärä, noin 480 000 kuutiometriä, oli edellisvuotista suurempi, mutta jäi kuusi prosenttia keskimääräistä pienemmäksi.

Tukkipuun hakkuut pienenivät edellisvuodesta 22 prosenttia ja kuitupuun 5 prosenttia. Suurin pudotus oli männyn hakkuissa. Lehtitukkien hakkuumäärät sen sijaan kasvoivat edelleen.

Tammi–marraskuussa markkinapuuta oli kertynyt yhteensä 48,4 miljoonaa kuutiometriä. Edellisen vuoden hakkuutahdista ollaan jäljessä 3,4 miljoonaa kuutiometriä. Edeltävällä kymmenvuotiskaudella joulukuussa on hakattu puuta keskimäärin 4,8 ja enintään 5,8 miljoonaa kuutiometriä. Mikäli joulukuussa hakkuut yltävät ajanjakson keskiarvoon, nousee vuoden 2001 hakkuumäärä noin 53 miljoonaan kuutiometriin.

Marraskuun lopussa metsätyövoiman määrä (ilman metsänhoitoyhdistysten ja metsäkeskusten työ-voimaa) oli 4 800 henkilöä. Puunkorjuussa työskenteli 4 500 henkilöä. Hakkuukoneita oli töissä 1 320 kappaletta eli 180 konetta vähemmän kuin vuosi sitten.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan marraskuiden keskiarvoa vuosina 1991–2000.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4 ja 5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/