Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 592, 13.9.2001

Metsäteollisuuden puuvarastot 30.6.2001

Toimittaja: Martti Aarne

Metsäteollisuuden puuvarastot 7,8 miljoonaa kuutiometriä kesäkuussa

Metsäteollisuuden hakatun puun varastot, massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, olivat kesäkuun lopussa 7,8 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden vaihteesta puuvarastot kasvoivat 1,4 miljoonalla kuutiometrillä. Vuoden 2000 kesällä puutavaraa oli varastoissa 8,3 miljoonaa kuutiometriä.

Tukki- ja kuitupuun varastot kehittyivät alkuvuoden aikana eri suuntiin. Tukkipuun varastot putosivat kesällä poikkeuksellisen alas. Tukkia oli varastoissa 0,6 miljoonaa kuutiometriä, kun määrä vuoden vaihteessa oli 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Lasku selittyy pääosin tukkipuun hakkuiden vähenemisellä (-8 prosenttia edellisvuodesta) ja sahateollisuuden tuotantomäärien kasvulla (+3 prosenttia).

Kuitupuun osuus oli yli 70 prosenttia metsäteollisuuden hakatun puun kokonaisvarastoista. Kesäkuussa kuitupuuta oli varastoissa 5,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli runsaat 2 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuoden vaihteessa. Etenkin lehtikuitupuun varastot kasvoivat tuntuvasti tuonnin lisääntymisen myötä. Massateollisuuden haketta ja purua oli varastoissa 1,5 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuuden varastotilasto sisältää tietoja vain hakatun puutavaran varastoista. Pysty- ja metsävarannot eivät sisälly tilastoon. Tuontipuu on luvuissa mukana.

Varastot

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/