Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 589, 20.8.2001

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000

Toimittaja: Aarre Peltola

Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä
Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä

Raaka- ja jätepuu

Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Määrä oli vain kaksi prosenttia ennätysvuoden 1999 lukua pienempi. Puun tuonti on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa, ja jo kolmena vuonna peräkkäin on rikottu 12 miljoonan kuutiometrin raja. Vuoden 2000 tuonti ylittikin 47 prosentilla edeltävän kymmenvuotiskauden keskiarvon. Puuta virtasi maahamme lähinnä Venäjältä (12,9 milj. m³).

Tuonnista raakapuuta oli 12,5 miljoonaa kuutiometriä, ja siitä 83 prosenttia tuli Venäjältä. Seuraavaksi tärkeimmät tuontimaat olivat Viro (11 %) ja Latvia (4 %). Tuodusta raakapuusta noin puolet oli koivua. Sekä koivun että männyn tuonti väheni edellisvuodesta, mutta kuusen tuonti kasvoi 17 prosenttia.

Suomeen tuotiin jätepuuta 0,4 miljoonaa kuutiometriä. Jätepuu oli miltei kokonaan peräisin Venäjältä (98 %).

Maastamme vietiin raaka- ja jätepuuta 0,9 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2000. Vienti oli pääasiassa havupuuta. Tärkein kauppakumppanimme oli Ruotsi, jonne meni hieman yli puolet viennistä. Seuraavaksi tärkeimmät kohdemaat olivat Egypti (17 %) ja Saksa (7 %). Ruotsiin ja Egyptiin kohdistuneen viennin suuruusluokka säilyi samana, mutta Saksan vienti väheni kaksi kolmannesta edellisvuodesta. Puun vienti oli tuontiin verrattuna vähäistä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkoi kasvuaan myös vuonna 2000. Sen arvo ylsi ennätykselliseen 79 miljardiin markkaan, ja lisäystä edellisvuoteen oli 16 prosenttia. Kasvua hillitsi hieman paperiteollisuutta huhtikuussa koetellut yhdeksänpäiväinen lakko. Suomen tavaraviennin arvo on 90–luvun alusta lähtien noussut voimakkaasti, ja metsäsektorin kehitys on noudatellut samoja suuntaviivoja (kuva 1). Metsäteollisuustuotteiden osuus viennin kokonaisarvosta oli 27 prosenttia vuonna 2000.

Tärkeimmät metsäteollisuustuotteiden viennin kohdemaat olivat Saksa (19 % viennin arvosta), Iso-Britannia (15 %), Ranska (7 %) ja Yhdysvallat (6 %). Maat olivat samat kuin edellisvuonna, eivätkä niiden osuudet viennin arvosta ole juuri vaihdelleet vuosittain. Metsäteollisuutemme viennistä 68 prosenttia kohdistui Euroopan unionin alueelle.

Metsäteollisuuden viennin arvosta neljä viidesosaa kertyy massa- ja paperiteollisuudesta. Merkittävimmät viennin kohdemaat olivat Saksa (osuus 23 %), Iso-Britannia (14 %) ja Ranska (7 %).

Puutuoteteollisuus vei tuotteitaan 17 miljardin markan arvosta. Tärkeimmät kauppakumppanit olivat Saksa (osuus 16 %), Iso-Britannia (15 %) ja Japani (10 %).

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 6 miljardin markan arvosta. Tärkein yksittäinen tuoteryhmä oli paperin ja kartongin jalosteet. Tuonnista kolmannes tuli Ruotsista.

Kuvat 1-6

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/