Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 600, 22.11.2001

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2001

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti viimevuotisessa vauhdissa

Raaka- ja jätepuu

Raaka- ja jätepuuta tuotiin elokuussa maahamme 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on pysynyt samana kolmen viimeisen kuukauden ajan. Kuluvana vuonna vain tammikuun tuonti on jäänyt alle miljoonan kuutiometrin, mutta muina kuukausina määrät ovat olleet suuria (kuva 1).

Puun kumulatiivinen tuonti tammi–elokuussa ylsi 10,5 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli 23 prosenttia suurempi kuin viime vuonna. Puun tuonnin ennätysvauhti jatkuu siis edelleen (kuva 2). Raaka- ja jätepuuta vietiin maastamme tammi–elokuussa 0,5 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo ylsi tammi–elokuussa 50 miljardiin markkaan. Arvo oli yhä prosentin edellisvuotista suurempi. Vielä keväällä viennin arvo oli selvästi edellisvuotista suurempi, mutta vähitellen vienti on hiipunut viimevuotisiin lukemiin.

Sahatavaran hinta on ollut kuluvan vuoden loivassa laskussa, mutta massojen hinta on sukeltanut. Paperin ja kartongin hinnat ovat edelleen säilyneet vakaina. Paperi ja kartonki muodostavat yhdessä kaksi kolmannesta metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta (kuva 3).

Metsäteollisuustuotteita tuotiin maahamme tammi–elokuussa 4 miljardin markan arvosta.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/