Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 597, 17.10.2001

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2001

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti 25 prosenttia edellä ennätysvuotta 1999

Raaka- ja jätepuu

Heinäkuussa Suomeen tuotiin raaka- ja jätepuuta 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Huolimatta siitä, että tuonti tasaantui hieman kevään huippukuukausista, määrä oli edelleen erittäin korkea. Viime vuonna tuonti ei yltänyt kertaakaan kuluvan vuoden heinäkuun tasolle ja vieläpä ennätysvuonna 1999 ainoastaan helmikuussa (kuva 1).

Tammi–heinäkuussa puun tuonti kipusi jo 9,3 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli peräti 25 prosenttia sekä edellis- että ennätysvuotta 1999 suurempi. Vaikka tuontivauhti loppuvuonna hidastuisikin, saattaa 15 miljoonan kuutiometrin raja rikkoutua vuoden lopussa. Määrään päästäisiin hieman yli 1,1 miljoonan kuutiometrin kuukausittaisella tuonnilla. Entinen ennätys (13 milj. m³) lyödään, vaikka tuonti putoaisi nykytasoltaan lähes puoleen (kuva 2).

Metsäteollisuustuotteet

Heinäkuussa metsäteollisuustuotteita vietiin 5,6 miljardin markan arvosta. Metsäteollisuuden viennin huippukuukaudet ajoittuivat vuoden 2000 loppuun, jonka jälkeen kuukausivienti on hieman hiipunut. Tammi–heinäkuun kumulatiivinen vienti (44 mrd. mk) oli kuitenkin edelleen 2 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna.

Sahatavaran vientihinta on alentunut koko kuluvan vuoden ajan. Massojen hinta oli korkeimmillaan viime vuoden lopulla, jonka jälkeen lasku on ollut jyrkkä. Paperin ja kartongin hinnat ovat pysyneet varsin vakaasti viime vuoden lopulla saavutetulla tasolla (kuva 3). Paperin vientimäärä on kuitenkin hieman vähentynyt.

Suomeen tuotiin tammi–heinäkuussa metsäteollisuustuotteita 3 miljardin markan arvosta.

Kuvat 1ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/