Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 594, 21.9.2001

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2001

Toimittaja: Aarre Peltola

Venäläistä puuta virtaa Suomeen ennätysvauhtia

Raaka- ja jätepuu

Kesäkuussa ulkomaista raaka- ja jätepuuta tuotiin Suomeen 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli edelleen erittäin suuri. Helmikuusta lähtien puun tuonti on jatkunut kiihkeänä (kuva 1).

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla puun kumulatiivinen tuonti kipusi peräti 8,0 miljoonaan kuutiometriin. Puuta virtasi maahamme ennätysvauhtia. Puun tuonti maahamme on kasvanut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Koko vuoden puun tuonti ylitti 8 miljoonan kuutiometrin rajan ensimmäisen kerran vasta vuonna 1994.

Tammi-kesäkuussa tuodusta puusta 40 prosenttia oli venäläistä koivua (s. 4). Venäjän tuonti kattoikin viisi kuudesosaa kaikesta maahamme virranneesta puusta. Seuraavaksi tärkeimmät tuontimaat olivat Viro (9 %), Latvia (4 %) ja Liettua (1 %).

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo ylsi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 39 miljardiin markkaan. Arvo oli kolme prosenttia edellisvuotista suurempi. Viime vuosina metsäteollisuus on jatkuvasti yltänyt uusiin vientiennätyksiin. Suhdannenäkymien heikkenemisestä huolimatta ainakaan vielä ei ole jääty tästä kehityksestä jälkeen.

Paperin, joka on tärkein vientituotteemme, hinta on pysynyt vakaana viime vuonna tapahtuneen nousun jälkeen. Massan hinta on sen sijaan laskenut vuoden alusta lähtien voimakkaasti. Myös sahatavaran vientihinta on ollut jo pitkään laskussa (kuva 3).

Suomeen tuotiin metsäteollisuustuotteita tammi–kesäkuussa 3 miljardin markan arvosta. Metsäteollisuus tuo Suomeen runsaasti raakapuuta, mutta metsäteollisuustuotteiden tuonti on vähäistä.

Kuvat 1ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/