Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 588, 16.8.2001

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2001

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti jatkui kiivaana myös toukokuussa

Raaka- ja jätepuu

Puun tuonti maahamme jatkui toukokuussa edelleen erittäin vilkkaana. Raaka- ja jätepuuta tuotiin kuun aikana Suomeen 1,4 miljoonaa kuutiometriä. Tammikuun jälkeen puun tuonti pysytellyt koko ajan huippulukemissa.

Puun kumulatiivinen tuonti tammi–toukokuussa ylsi jo 6,7 miljoonaan kuutiometriin. Vielä 90–luvun alkupuolella tämä määrä olisi vastannut suuruusluokaltaan koko vuoden tuontia. Puuta tuodaankin nyt maahamme peräti 20 prosenttia ennätysvuotta 1999 kiivaampaa tahtia (vrt. kuva 2).

Tammi–toukokuussa maastamme vietiin ulkomaille 0,3 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Metsäteollisuustuotteet

Tammi–toukokuussa metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 33 miljardia markkaa. Kasvua edellisvuodesta oli viisi prosenttia. Lukujen vertailussa on huomioitava viime vuoden huhtikuussa paperiteollisuutta koetellut yhdeksänpäiväinen lakko.

Sahatavaran vientihinta on laskenut koko kuluvan vuoden ajan. Myös massojen hinta alentunut voimakkaasti tänä vuonna. Paperin, joka on tärkein vientituotteemme, hinta on kuitenkin pysynyt vakaana viime vuonna tapahtuneen nousun jälkeen (n. 4500 mk/t).

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen tammi–toukokuussa 3 miljardin markan arvosta.

Kuvat 1ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/