Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 585, 13.7.2001

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, huhtikuu 2001

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti huippulukemissa huhtikuussa

Raaka- ja jätepuu

Huhtikuussa maahamme tuotiin raaka- ja jätepuuta 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli uusi kuukausittaisen tuonnin ennätys. Tammikuun jälkeen tuonti onkin kasvanut erittäin voimakkaasti (kuva 1).

Puun kumulatiivinen tuonti tammi-huhtikuussa päätyi 5,2 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli yli kolmanneksen suurempi kuin edellisvuonna, ja ennätysvuotta 1999 oltiin 13 prosenttia edellä (kuva 2). Tasaisella vauhdilla entinen tuontiennätys ylittyisi roimasti vuoden lopussa. Toisaalta metsäteollisuuden heikentyneet suhdannenäkymät voivat vaikuttaa puuraaka-aineen tuontiin.

Tammi–huhtikuussa Suomesta vietiin ulkomaille 0,3 miljoonaa kuutiometriä puuta.

Metsäteollisuustuotteet

Tammi-huhtikuussa metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 25,8 miljardia markkaa. Viennin arvo kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta.

Puutavarateollisuuden viennin arvo oli edellisvuoden tasolla, joten positiivinen kehitys tapahtui massa- ja paperiteollisuudessa. Sahatavaran, joka on merkittävin puutavarateollisuuden tuoteryhmä, vientihinta on ollut hienoisessa laskussa (kuva 3).

Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo oli 10 prosenttia edellisvuotista suurempi. Tosin massan hinta on pudonnut selvästi vuodenvaihteen jälkeen, mutta toisaalta paperin tonnihinta on vakiintunut viime vuonna tapahtuneen kohoamisen jälkeen 4500 markan tasolle (kuva 3).

Suomeen tuotiin tammi–huhtikuussa metsäteollisuustuotteita 2,0 miljardin markan arvosta.

Kuvat 1ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/