Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 583, 20.6.2001

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2001

Toimittaja: Aarre Peltola

Suomeen tuotiin runsaasti puuta maaliskuussa

Raaka- ja jätepuu

Suomeen tuotiin maaliskuussa 1,5 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Määrä oli suurin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tuonti onkin hieman hiljaisemman tammikuun jälkeen ollut rivakassa vauhdissa (ks kuva 1).

Puun tuonti ylsi 3,7 miljoonaan kuutiometriin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Määrä oli miltei kolmanneksen suurempi kuin edellisvuonna. Jos tuonti jatkuisi nykytahtia, toissavuotinen puun tuontiennätys lyötäisiin reippaasti vuodenvaihteessa. Tuodusta puusta vajaat puolet oli koivua.

Tammi–maaliskuussa maastamme vietiin 0,2 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 19,7 miljardia markkaa. Suhdannenäkymien heikkenemisestä huolimatta viennin arvo kasvoi 6 prosenttia viime vuodesta.

Puutavarateollisuuden tuotteiden vientihinnat laskivat edellisvuodesta. Vanerin ja sahatavaran alkuvuonna tapahtunut hintojen aleneminen näkyy selvästi kuvassa 3. Myös massan hinta putosi vuodenvaihteen jälkeen, vaikka hinta oli edelleen parempi kuin viime vuoden alussa. Tärkeimmän vientituotteemme – paperin – vientihinta ei ole juuri heilahdellut viime kuukausina.

Suomeen tuotiin metsäteollisuustuotteita tammi–maaliskuussa 1,5 miljardin markan arvosta.

Kuvat 1ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/