Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 575, 9.5.2001

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2001

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti kiihtyi helmikuussa

Raaka- ja jätepuu

Helmikuussa Suomeen tuotiin 1,3 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Muutaman hieman vaisumman kuukauden jälkeen puuta tuotiin vilkkaasti maahamme (ks. kuva 1). Edellisen kerran vastaavaan kuukausituontiin yllettiin kaksi vuotta sitten.

Puun kumulatiivinen tuonti tammi–helmikuussa oli 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli peräti 32 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten, mutta silloin tuonti käynnistyi nihkeästi vuoden alussa. Tuodusta puusta vajaa puolet oli koivua.

Puuta vietiin Suomesta tammi– helmikuussa 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli tavanomainen.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden viennin kumulatiivinen arvo oli tammi–helmikuussa 12,8 miljardia markkaa. Vienti kasvoi 4 prosenttia edellisvuodesta. Viime vuonna viennin huippukuukaudet ajoittuivat kuitenkin syksyyn, ja niiden tasosta alkuvuoden luvut jäivät selvästi jälkeen (ks. kuva 2).

Paperin vienti kattoi yksinään 54 prosenttia metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta. Paperin vientihinnat olivat selvästi viime vuotista korkeammat, vaikka hintojen nousu pysähtyikin jo ennen vuodenvaihdetta (vrt. kuva 3).

Metsäteollisuustuotteita tuotiin maahamme tammi–helmikuussa 0,9 miljardin markan arvosta.

Kuvat 1ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/