Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 571, 17.4.2001

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2001

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui tammikuussa viimevuotista vauhtia

Raaka- ja jätepuu

Tammikuussa ulkomaista raaka- ja jätepuuta tuotiin Suomeen 1,0 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kuusi prosenttia pienempi kuin viime vuoden kuukausituonti keskimäärin. Puun kuukausittaiset tuontimäärät ovat hiljalleen vähentyneet viime kesän jälkeen (vrt. kuva 1). Kuitenkin puun tuonti oli edelleen erittäin korkealla tasolla verrattuna esimerkiksi 1990–lukuun, jolloin lyötiin useana vuonna entinen puun tuontiennätys. Tammikuussa tuodusta puusta 44 prosenttia oli koivua.

Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo ylsi tammikuussa 6,5 miljardiin markkaan. Tämä vastasi edellisvuoden keskimääräistä kuukausiviennin arvoa (vrt. kuva 2). Metsäteollisuustuotteiden viennin arvossa on vuodesta 1997 lähtien saavutettu vuosittain uusi ennätys, ja tammikuun vienti vastasi hyvin aiempaa kehitystä. Suomen tavaraviennin arvosta metsäteollisuutuotteiden vienti kattoi tammikuussa 28 prosenttia. Metsäviennin arvosta 55 prosenttia oli peräisin paperista.

Tammikuussa metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 0,4 miljardin markan arvosta.

Kuvat 1ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/