Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 568, 15.3.2001

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2000

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna 2000
Metsäteollisuustuotteiden entinen vientiennätys lyötiin jälleen

Raaka- ja jätepuu

Vuonna 2000 ulkomaista raaka- ja jätepuuta tuotiin maahamme 12,6 miljoonaa kuutiometriä. Pitkään näytti siltä, että myös viime vuonna saavutettaisiin uusi puun tuontiennätys, mutta tuonnin hidastuttua loppuvuonna ennätyksestä jäätiin 0,6 miljoonaa kuutiometriä. Kuitenkin vain vuonna 1999 Suomeen on tuotu tätä enemmän puuta.

Tuonnista noin puolet oli koivua (6,1 milj. m³). Kuusta virtasi maahamme 2,6 ja mäntyä 2,0 miljoonaa kuutiometriä. Koivun tuonti väheni 13 prosentilla edellisvuodesta, mutta kuusen kasvoi 15 prosentilla. Puun vienti oli tuontiin verrattuna vähäistä yltäen vain 0,9 miljoonaan kuutiometriin. Vienti väheni 14 prosentilla edellisvuodesta.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi viime vuonna ennätykselliseen 78 miljardiin markkaan. Suomen tavaraviennin arvo on 90-luvun alusta lähtien lisääntynyt voimakkaasti, ja myös metsäsektorin vienti on kehittynyt samansuuntaisesti (ks. kuva 2). Metsäteollisuustuotteet kattoivat 27 prosenttia viennin arvosta.

Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo kasvoi peräti 18 prosentilla vuonna 2000. Massa- ja paperiteollisuuden osuus metsäteollisuuden viennin arvosta oli 79 prosenttia. Myös puutavarateollisuuden vienti lisääntyi 9 prosentilla. Metsäteollisuustuotteiden vientihinnat kehittyivät suotuisasti viime vuonna.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin maahamme viime vuonna 6 miljardin markan arvosta (kasvua 23 %).

Kuvat 1ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/