Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 563, 6.2.2001

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2000

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti jäämässä jälkeen ennätysvauhdista

Raaka- ja jätepuu

Suomeen tuotiin vuoden 2000 marraskuussa puuta 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Vain ko. vuoden tammikuussa tuonti jäi marraskuuta vähäisemmäksi.

Tammi–marraskuussa puuta tuotiin maahamme 11,7 miljoonaa kuutiometriä. Tuonti pysytteli vielä lokakuuhun saakka ennätysvauhdissa, mutta marraskuussa jäätiin jälkeen 2 prosenttia ennätysvuodesta 1999. Entisen tuontiennätyksen lyöminen edellyttäisi, että joulukuussa puun tuonti yltäisi 1,5 miljoonaan kuutiometriin, mikä vaikuttaa epätodennäköiseltä. Kovin kauas tuontiennätyksestä ei kuitenkaan jäätäne (vrt. kuva 1).

Puuta vietiin maastamme tammi–marraskuussa 0,8 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui edelleen marraskuussa erittäin vilkkaana. Tammi–marraskuun kumulatiivinen vienti – 71,8 miljardia markkaa – oli peräti 17 prosenttia edellisvuotista suurempi. Metsäteollisuustuotteiden viennin nimellisarvo ylitti jo marraskuun lopussa entisen vuonna 1999 saavutetun vientiennätyksen.

Tärkeimpien metsäteollisuustuotteidemme vientihinnat ovat kehittyneet suotuisasti vuoden 2000 aikana. Paperin, kartongin, massojen ja sahatavaran hinnat ovat pysytelleet selvästi edellisvuotista korkeampina. Massoja lukuunottamatta myös vientimäärät ovat kasvaneet (ks. s 4).

Tammi–marraskuussa metsäteollisuustuotteita tuotiin maahamme 5,1 miljardin markan arvosta.

Kuvat 1ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/