Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 580, 15.6.2001

Hakkuukertymä ja puuston poistuma metsäkeskuksittain 2000

Toimittaja: Veli Suihkonen

Hakkuukertymä 61,5 miljoonaa kuutiometriä

Vuoden 2000 hakkuukertymä kasvoi 61,5 miljoonaan kuutiometriin. Kotimaisen tukkipuun hakkuumäärä kasvoi 0,9 ja kuitupuun väheni 0,4 miljoonalla kuutiometrillä edellisvuodesta. Tukkipuun osuus hakkuukertymästä oli 47 ja kuitupuun vastaavasti 45 prosenttia.

Markkinapuun osuus hakkuukertymästä oli 91 prosenttia. Markkinapuun hakkuutilasto on julkaistu erikseen (Metsätilastotiedote 578).

Yksityismetsien hakkuukertymä kattoi 87 prosenttia kokonaiskertymästä. Hakkuukertymän muut osat koostuvat polttoraakapuusta ja rahtisahauksen tukeista (Metsätilastotiedote 523).

Hakkuupoistuman ja käyttämättä jäävän luonnonpoistuman sisältävä kokonaispoistuma oli 70,0 miljoonaa kuutiometriä.

Hakkuukertymä ja poistuma ovat viime vuosina olleet seuraavat:

Taulu 1
Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).
Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/