Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 605, 19.12.2001

Puun ostot ja hinnat, marraskuu 2001

Toimittaja: Martti Aarne

Myrskytuhopuu on vilkastuttanut puukauppaa

Koko syksyn puolivauhdilla käyneessä puukaupassa näkyi marraskuussa piristymisen merkkejä. Metsäteollisuuden viikko-ostot nousivat parhaimmillaan yli miljoonan kuutiometrin, ja kaikkiaan puuta kertyi 3,7 miljoonaa kuutiometriä. Etenkin kuusitukkia ja kuusikuitupuuta tuli markkinoille alkusyksyä enemmän. Puun tarjontaa ovat lisänneet mm. korjuukelien parantuminen ja maan eteläosassa marraskuun alkupuolen myrskytuhot. Teollisuuden puuvarastot ovat nyt poikkeuksellisen alhaalla, ja kantohinnat ovat olleet lievästi nousussa kesästä lähtien.

Puukaupan piristymisestä huolimatta teollisuus jää kauaksi vuoden 2001 puumäärätavoitteistaan. Koko vuoden ostomäärä jäänee noin 30 miljoonaan kuutiometriin eli 8–9 miljoonaa kuutiometriä pienemmäksi kuin vuonna 2000. Ostomäärien lasku kohdistuu kokonaisuudessaan pystykauppoihin, hankintapuuta on tullut markkinoille viime-vuotiseen tahtiin. Kuitupuun osuus kokonaisostoista oli tammi–marraskuussa 53 prosenttia (vuotta aiemmin 49 prosenttia).

Joulukuun puolivälissä mänty- ja kuusitukeista maksettiin keskimäärin 3 markkaa korkeampia kantohintoja kuin heinäkuussa. Mänty- ja koivukuidun kantohinnat olivat suunnilleen kesän tasolla, ja kuusikuitupuun kantohinnoissa oli nousua 5 markkaa kuutiometriltä. Vuoden 2000 loppuun verrattuna mäntytukit ovat halventuneet keskimäärin 22 markkaa ja kuusitukit 20 markkaa kuutiometriltä. Eri kuitupuutavaralajien kantohinnat ovat laskeneet 5–8 markkaa.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/