Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 601, 22.11.2001

Puun ostot ja hinnat, lokakuu 2001

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa piristymässä

Puukauppa on marraskuussa hieman vilkastunut alkusyksyn puumääriin verrattuna. Viikolla 46 teollisuus osti yksityismetsien puuta 0,8 miljoonaa kuutiometriä, kun syys– lokakuussa viikko-ostot jäivät 0,5– 0,6 miljoonaan kuutiometriin. Lokakuussa puuta kertyi kaikkiaan 3,1 miljoonaa kuutiometriä eli 36 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Lokakuun loppuun mennessä puuta oli tänä vuonna kertynyt 23,6 miljoonaa kuutiometriä (–22 prosenttia edellisvuodesta). Puukauppa on kuitupuupainotteista. Tukkipuun osuus tammi–lokakuun kokonaisostoista oli 46 prosenttia, kun osuus viime vuonna nousi 51 prosenttiin.

Metsäteollisuus laski puun hintoja kesän alussa. Koko maan kantohinnat olivat alimmillaan heinäkuun puolivälissä, mutta siitä   lähtien kaikkien puutavaralajien keskimääräiset kantohinnat ovat kääntyneet lievästi nousuun. Marraskuun puolivälissä tukkipuusta maksettiin 4–6 markkaa korkeampia kantohintoja kuin heinäkuussa. Eri kuitupuutavaralajien kantohinnat ovat nousseet heinäkuusta keskimäärin 2–4 markkaa kuutiometriltä.

Vuoden 2000 loppuun verrattuna mäntytukit ovat halventuneet keskimäärin 22 markkaa ja kuusitukit 17 markkaa kuutiometriltä. Eri kuitupuutavaralajien kantohinnat ovat laskeneet keskimäärin 6 markkaa.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/