Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 598, 19.10.2001

Puun ostot ja hinnat, syyskuu 2001

Toimittaja: Martti Aarne

Syyskuun puukaupassa 50 prosentin lasku edellisvuodesta

Syksyn puukauppa jatkuu edellisvuosia tuntuvasti hiljaisempaan tahtiin. Syyskuussa metsäteollisuus osti puuta 2,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli vain puolet syyskuun 2000 ostoista. Vuosina 1991–2000 puuta kertyi keskimäärin 4,5 miljoonaa kuutiometriä. Ostomäärien väheneminen kohdistui varsin tasaisesti kaikkiin puutavaralajeihin.

Hiljaiselo puumarkkinoilla jatkui lokakuun alkupuoliskolla. Viikoilla 40–41 puuta myytiin yhteensä 1,2 miljoonaa kuutiometriä eli suunnilleen puolet ajankohdan normaalimäärästä.

Syyskuun loppuun mennessä puuta oli tänä vuonna kertynyt 20,4 miljoonaa kuutiometriä (-19 prosenttia edellisvuodesta). Puukauppa oli kuitupuupainotteista. Tukkipuun osuus tammi–syyskuun kokonaisostoista oli 46 prosenttia, kun osuus viime vuonna nousi 51 prosenttiin.

Metsäteollisuus laski puun hintoja kesän alussa. Koko maan kantohinnat olivat alimmillaan heinäkuun puolivälissä, mutta sen jälkeen mänty- ja kuusitukin sekä kuusikuitupuun hinnat ovat kääntyneet lievästi nousuun. Lokakuun puolivälissä havutukeista ja kuusikuitupuusta maksettiin 3–5 markkaa korkeampia kantohintoja kuin heinäkuussa. Vuoden 2000 loppuun verrattuna mänty- ja kuusitukki ovat halventuneet noin 20 markkaa kuutiometriltä. Eri kuitupuutavaralajien kantohinnat ovat laskeneet keskimäärin 7 markkaa.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/