Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 594, 21.9.2001

Puun ostot ja hinnat, elokuu 2001

Toimittaja: Martti Aarne

Puukaupassa odotellaan edelleen

Odottava tunnelma puukaupassa jatkuu edelleen. Syyskuun alkupuolella teollisuuden viikoittaiset osto-määrät olivat puolen miljoonan kuutiometrin luokkaa eli noin puolet ajankohdan normaalitasosta. Teollisuuden vuoden 2001 puumäärätavoitteesta oli syyskuun puolivälissä koossa runsaat puolet. Määrätavoitteen täyttyminen edellyttäisi puukaupan ”miljoonaviikkojen” alkamista ja korkeita ostomääriä vuoden loppuun asti.

Elokuussa metsäteollisuus osti puuta 1,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuosina 1991–2000 puuta kertyi keskimäärin 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun ostomäärät vähenivät yli 40 prosenttia edellisvuodesta ja kuitupuunkin ostoissa oli laskua 23 prosenttia.

Alkuvuoden vilkkaan puukaupan ansiosta tammi–elokuun ostomäärä (18,3 miljoonaa kuutiometriä) oli vain reilut 10 prosenttia pienempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2000. Tämän vuoden puukauppa on kuitupuupainotteista. Tukkipuun osuus kokonaisostoista oli 47 prosenttia tammi–elokuussa, kun osuus viime vuonna nousi 51 prosenttiin.

Metsäteollisuus laski puun hintoja kesän alussa. Koko maan kantohinnat olivat alimmillaan heinäkuun puolivälissä, mutta sen jälkeen hinnat ovat kääntyneet lievään nousuun. Syyskuun puolivälissä tukkipuusta maksettiin 3–5 markkaa korkeampia kantohintoja kuin heinä-kuussa. Kuitupuutavaralajeilla hintojen nousu oli vähäistä. Vuoden 2000 loppuun verrattuna mänty- ja kuusitukki ovat halventuneet noin 20 markkaa kuutiometriltä. Kuitupuun kantohinnat ovat laskeneet 7–9 markkaa.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/