Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 591, 28.8.2001

Puun ostot ja hinnat, heinäkuu 2001

Toimittaja: Martti Aarne

Hiljaiseloa heinäkuun puukaupassa

Metsäyhtiöt ilmoittivat touko–kesäkuun vaihteessa puun hintojen laskusta, mikä yhdessä lomakauden kanssa hiljensi alkukesän puukaupan. Heinäkuussa metsäteolli-suus osti puuta 1,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 19 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuosina 1991–2000 puuta kertyi keskimäärin 1,4 miljoonaa kuutiometriä. Elokuun alun puukaupassa vallitsi edelleen odottava tunnelma, joskin ostomäärät nousivat hieman heinäkuun luvuista. Viikoilla 31–34 puuta kertyi yhteensä 1,4 miljoonaa kuutiometriä.

Koko maan keskimääräiset kantohinnat alenivat heinäkuun alkupuolelle asti. Sen jälkeen hintataso vakiintui, ja tukkipuiden sekä kuusikuidun kantohinnat kääntyivät jälleen lievästi nousuun. Ostomäärien vähäisyys vaikeuttaa kesän hintakehityksen arviointia.

Useimpien puutavaralajien kantohinnat olivat korkeimmillaan vuoden vaihteessa. Elokuun puolivälin pystykaupoissa mäntytukista maksettiin keskimäärin 24 markkaa vähemmän kuin vuoden 2000 lopussa. Kuusitukin kantohinnat laskivat vajaat 20 markkaa ja kuitupuutavaralajit 8–9 markkaa kuutiometriltä.

Metsäteollisuus osti tammi– heinäkuussa puuta kaikkiaan 16,4 miljoonaa kuutiometriä eli 1,7 miljoonaa kuutiometriä (9 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Mänty- ja kuusitukin sekä kuusikuitupuun ostot supistuivat eniten. Koivutukkia ja -kuitupuuta teollisuus osti jopa viimevuotista enemmän.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/