Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 586, 3.8.2001

Puun ostot ja hinnat, kesäkuu 2001

Toimittaja: Martti Aarne

Kantohinnat laskivat jyrkästi kesäkuussa

Yksityismetsien kantohinnat kääntyivät jyrkkään laskuun kesäkuussa. Eri tukkipuutavaralajeista maksettiin keskimäärin 14–15 markkaa kuutiometriltä vähemmän kuin toukokuussa. Esimerkiksi mäntytukista teollisuus maksoi kesäkuun pystykaupoissa 266 markkaa kuutiometriltä, kun vielä toukokuussa keskikantohinta oli 281 markkaa  kuutiometriltä. Kuusitukin kantohinta laski 263 markasta 249 markkaan kuutiolta. Kuitupuun kantohinnat alenivat 4–6 markkaa kuutiometriltä. Heinäkuussa kantohintojen lasku on jatkunut, tosin tasaantuen.

Hankintahinnoissa vastaavaa laskua ei ole tapahtunut. Eri kuitupuutavaralajien sekä kuusi- ja koivutukin hankintahinnat ovat pysyneet varsin vakaina koko alkuvuoden. Viime kuukausina mäntytukin hankintahinnat ovat kääntyneet laskuun.

Metsäteollisuus osti tammi–kesäkuussa puuta kaikkiaan 15,2 miljoonaa kuutiometriä eli 1,4 miljoonaa kuutiometriä (8 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Mänty- ja kuusitukin ostot supistuivat eniten. Koivutukkia ja -kuitupuuta teollisuus osti jopa viimevuotista enemmän. Hankintakauppojen puumäärät ovat tänä vuonna olleet kasvussa. Hankintakauppojen osuus yksityismetsien kokonaisostoista oli tammi–kesäkuussa 22 prosenttia, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 18 prosenttia.

Heinäkuussa puukauppa oli poikkeuksellisen hiljaista. Puuta kertyi kaikkiaan 1,2 miljoonaa kuutiometriä.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/