Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 581, 15.6.2001

Puun ostot ja hinnat, toukokuu 2001

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa piristyi toukokuun lopussa

Puukauppa vilkastui toukokuun jälkipuoliskolla huolimatta siitä, että kantohinnat jatkoivat edelleen laskuaan. Viikolla 22 puuta kertyi peräti 0,9 miljoonaa kuutiometriä, kun kuun alussa viikko-ostot jäivät 0,2 miljoonaan kuutiometriin. Toukokuun ostomäärä – 2,6 miljoonaa kuutiometriä – oli yli 40 prosenttia suurempi kuin keskimäärin toukokuussa vuosina 1996–2000.

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla metsäteollisuus osti puuta reilut 0,4 miljoonaa kuutiometriä. Mikäli sama ostotahti jatkuu kesäkuun loppuun, metsäteollisuus saavuttaa tammi–kesäkuussa noin 40 prosenttia koko vuodelle arvioidusta ostotavoitteestaan. Puukauppa on tänä vuonna suunnilleen samassa rytmissä kuin vuosina 1999–2000.

Kantohinnat ovat – koivutukkia lukuun ottamatta – laskeneet alkuvuoden aikana. Mänty- ja kuusitukin kantohinnat olivat korkeimmillaan vuoden vaihteessa. Kesäkuun alussa metsäteollisuus maksoi mäntytukista noin 10 markkaa ja kuusitukista noin 7 markkaa kuutiometriltä vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Kuusikuitupuun koko maan kantohinnat alenivat 5 markkaa kuutiometriltä. Mänty- ja koivukuidulla lasku oli 3–4 markkaa.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/